Naam

Stichting Kunstcollectie Essent-Enexis

Informatienummer

KvK nummer: 54207452
RSIN: 851215270

Contactgegevens

Bezoekadres: Magistratenlaan 116, 5223 MB ’s-Hertogenbosch.
Postadres: Postbus 398, 6800 AJ Arnhem.
e-mailadres: essent-enexis@stichtingkunstcollectie.nl

Doelstelling

De Stichting Kunstcollectie Essent-Enexis heeft tot doel de exploitatie van de voormalige kunstcollectie van Essent te waarborgen en de in bruikleengegeven kunst van Enexis.

Actueel beleidsplan

Het verwerven, beheren, bijeenhouden en uitbreiden van de kunstcollectie Essent-Enexis.

Het bijdragen aan de uitstraling van de ondernemingen Essent en Enexis.

De Stichting Kunstcollectie Essent – Enexis geeft mede invulling aan haar maatschappelijke rol door kunstenaars een platform te bieden om hun werk te presenteren.

Het zorgdragen dat de collectie een passende bestemming krijgt en voor zover nodig het in eigendom verkrijgen van voorwerpen van kunst.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: René Oudejans
Secretaris: Jeroen Sanders
Penningmeester: Lonneke Boumans

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Activiteiten jaarverslag

Klik hier voor activiteiten jaarverslag.

Financieel jaarverslag

Klik hier voor financieel jaarverslag.