Over Ons

Naam

Stichting Kunstcollectie Essent-Enexis

Informatienummer

KvK nummer: 54207452
RSIN: 851215270

Contactgegevens

Bezoekadres: Magistratenlaan 116, 5223 MB ’s-Hertogenbosch.
Postadres: Postbus 856, 5201 AW ’s-Hertogenbosch.
Telefoonnummer: 06-31039224
Emailadres: info@essent-enexis.stichtingkunstcollectie.nl

Doelstelling

De Stichting Kunstcollectie Essent-Enexis heeft tot doel de exploitatie van de voormalige kunstcollectie van Essent en de in bruikleengegeven kunst van Enexis te waarborgen.

Actueel beleidsplan

- Het verwerven, beheren, bijeenhouden en uitbreiden van de kunstcollectie Essent-Enexis.
- Het bijdragen aan de uitstraling van de ondernemingen Essent en Enexis.
- De Stichting Kunstcollectie Essent – Enexis geeft mede invulling aan haar maatschappelijke rol door kunstenaars een platform te bieden om hun werk te presenteren.
- Het zorgdragen dat de collectie een passende bestemming krijgt en voor zover nodig het in eigendom verkrijgen van voorwerpen van kunst.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Rinse de Jong
Secretaris: René Pruijssers
Penningmeester: Elze Meijering

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Activiteiten jaarverslag

Klik hier voor het activiteiten jaarverslag.

Financieel jaarverslag

Klik hier voor het financieel jaarverslag.