Mertens, Ton

Schilder. Werkzaam in: Breda (1981). In zijn schilderijen verbindt Ton Mertens (12-08-1953, Ulvenhout) elementen uit verschillende invloedsferen, cultuurgebieden en tijdperken. Hij creëert een nieuwe werkelijkheid die boven de gebruikelijke referentiekaders uitstijgt. Zijn personages beantwoorden niet aan stereotype kenmerken. Door hun ondefinieerbare uiterlijk en mysterieuze verschijningsvormen ontsnappen ze aan vaste kaders of hokjes. Mertens is een schilder die met beide benen in het hedendaagse tijdsgewricht staat. Schijnbaar moeiteloos maakt hij de vertaalslag van Middeleeuwen naar heden. De wereld van kwakzalvers, tovenarij en medicijnmannen oefent een bijzondere aantrekkingskracht uit in zijn werken. De fascinatie voor alchemie, mystiek, vormen de basis voor een portrettencyclus van gefingeerde personages, die zich onvoorwaardelijk overgeven aan bijgeloof, rituelen, theatrale handelingen en merkwaardige geneeskundige ingrepen. Alles draait om meerledigheid van het beeld. Achter datgene wat zich duidelijk manifesteert zit een gemanipuleerde werkelijkheid. Die paradoxale beeldvorming plaatst de geportretteerde personen in een nieuwe dimensie. www.tonmertens.nl