Expositie
  • 11-12-2018 - 07-04-2019
  • 11:00 - 17:00
  • Museum Singer Laren, De oude Drift 1, te Laren NH

Over Out of Office, Kunstschatten uit bedrijven

Stichting Kunstcollectie Essent-Enexis doet mee met deze tentoonstelling Wij hebben het kunstwerk Ratio van kunstenaar Jan van Munster in bruikleen gegeven hiervoor.
Nederlandse bedrijven, banken, ziekenhuizen, universiteiten en de overheid verzamelen al meer dan een halve eeuw hedendaagse kunst. In deze collecties bevinden zich naar schatting bijna een kwart miljoen kunstvoorwerpen. Ongeveer 110.000 daarvan behoren toe aan de 51 leden van de VBCN. Ruim 30 van hen hebben bijgedragen aan deze tentoonstelling. Ooit begonnen om een prettiger werkomgeving voor de werknemers te scheppen, is het collectioneren van kunst een serieus onderdeel geworden van de Nederlandse bedrijfscultuur, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Enerzijds inspireert de kunst de medewerkers en bezoekers, anderzijds betekent het bedrijfsmecenaat een belangrijke steun en stimulans voor de kunstenaars en de kunst in het algemeen. Out of Office biedt voor het eerst een kijkje in de rijke schatkamers van de Nederlandse bedrijfscollecties.

In acht thema’s worden ontmoetingen geënsceneerd van kunstwerken uit verschillende naoorlogse periodes en stromingen. U ziet opvallende gelijkenissen in beeldtaal, die de verschillende kunstenaars veelal vanuit een geheel andere ‘aanvliegroute’ hebben toegepast. Door de tijd heen wordt een golfbeweging zichtbaar waarbinnen fenomenen in de kunst zich herhalen. En soms zelfs inspireren bedrijven kunstenaars tot het experimenteren met nieuwe materialen en technieken.